ศอ.บต.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่​ ร่วมประกาศเจตนารมณ์​ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล​(ประเทศไทย)​”yala  bikers ไม่เอาคนโกง”

ศอ.บต.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่​ ร่วมประกาศเจตนารมณ์​ในงานวั…

Read More