ศอบต.พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือเอกชนที่มาลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างเต็มขีดความสามารถ

ศอบต.พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือเอกชนที่มาลงทุนในพื้นที่จังหวั…

Read More