รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามแนวประชารัฐจังหวัดสงขลา

รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมก…

Read More