รมช.ศธ. ลงพื้นที่ จ.สงขลาประชุมเตรียมความพร้อม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไทองค์ราชัน”

รมช.ศธ. ลงพื้นที่ จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ…

Read More