รมช. มหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” 

รมช. มหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉน…

Read More