ม.ทักษิณร่วมกับม.ฉงชิ่งและสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมจีน ”Chinese Culture Festival 2020”

มหาวิทยาลัยทักษิณ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง และสถาบันขง…

Read More