ม.ทักษิณร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผลิตเจลล้างมือเพื่อแจกจ่าย

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยา…

Read More