มอ.แถลงข่าวพร้อมนำกัญชามาใช้เพื่อวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์และวิ่งกัญ(ชา) Run to fight cancer

วันที่ 12 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 1…

Read More