มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าวปีที่ 3 ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวง ร. 10

มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าวปีที่ 3

มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าวปีที่ 3 ตามแนวพระบรมรา…

Read More

มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าวชุมชนเกาะแต้ว อนุรักษ์พันธุ์พืช ฟื้นฟูการปลูกข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าวชุมชนเกาะแต้ว อนุรักษ์พันธุ์พืช …

Read More