มรภ.สงขลา ตรวจพื้นที่สตูล รับฟังข้อมูลผลดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ววน.

มรภ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจเยี่ยมพื้นที่สตูล รับฟังข้…

Read More