มทบ.42 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.63

มทบ.42 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม…

Read More