พิธีปิดโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดให…

Read More