พิธีต้อนรับถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม  2563   โรงเรียนเทศบา…

Read More