พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามไข่ไก่

พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าท…

Read More