พัทลุงจัดทำบัตรประชาชน ให้กับชาวมันนิ หรือ ชาวเงาะป่าซาไก

พัทลุงจัดทำบัตรประชาชน ให้กับชาวมันนิ หรือ ชาวเงาป่าซาไก เพื…

Read More