ผู้นำศาสนา 14 จ.ภาคใต้ เผย เหตุคาบอมบ์ ศอ.บต.เป็นการละเมิดคำสอน ศาสนาอย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม

ผู้นำศาสนา 14 จ.ภาคใต้ เผย เหตุคาบอมบ์ ศอ.บต.เป็นการละเมิดคำ…

Read More