(ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

(ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

  ในวันนี้ 19 พฤษภาคม 2565 (เวลา 13.30 น.) เรืออากาศโท …

Read More