“ผศ.ไพศาล คงเรือง” อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา พัฒนาชุดฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยรังสียูวี-ซี ต้นทุนต่ำ

“ผศ.ไพศาล คงเรือง” อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สง…

Read More