“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” คณบดีครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันครูโลก

“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” คณบดีครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ในงานวันครูโลก

“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” คณบดีครุศาสตร์ มรภ.สงข…

Read More

“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับโล่เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น

“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รั…

Read More