ปิดสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา ชั่วคราว เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สงขลา งดบริการชั่วคร…

Read More