ปศุสัตว์จ.สงขลา ยืนยันได้ติดตามแก้ปัญหาการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค อย่างเต็มที่

ปศุสัตว์จ.สงขลา ยืนยันได้ติดตามแก้ปัญหาการระบาดของโรคปากและเ…

Read More