ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา เพื่อรองรับผู้ป่วยผ่าตัดทุกประเภท และบริการหน่วยไตเทียมแบบครบวงจร

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขล…

Read More