ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ป่วยพาร์กินสันในการรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ป่วยพ…

Read More