บัณฑิตอาสา เครือข่าย ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ฉีดวัคซีน

บัณฑิตอาสา เครือข่าย ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ฉีดวัคซีน

บัณฑิตอาสา เจ้าหน้าที่ เครือข่าย ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุ…

Read More