นิพนธ์ สั่งด่วนเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา

นิพนธ์ สั่งด่วนเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.ส…

Read More