นิพนธ์ ลุยแจกถุงยังขีพช่วย ปชช. เขตอำเภอเมือง อ.จะนะ อ.เทพา พร้อมฝากท้องถิ่นดูแลเรื่องอาชีพแก่ ปชช.

นิพนธ์ ลุยแจกถุงยังขีพช่วย ปชช. เขตอำเภอเมือง อ.จะนะ อ.เทพา …

Read More