นิพนธ์ มท. 2 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายบริเวณหาดชลาทัศน์ ซึ่งถูกคลื่นซัด ทำให้ต้นสนหลาย หักโค่น

นิพนธ์ มท. 2 ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายบริเวณหาดชลาทัศน์ ซึ่งถ…

Read More