นิพนธ์ บุญญามณี แถลงลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นิพนธ์ บุญญามณี แถลงลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย…

Read More