นิพนธ์ คิ๊กออฟ เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา

นิพนธ์ คิ๊กออฟ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.สงขลา เร่ง…

Read More