นายดลเดช พัฒนรัฐ  ฯ ผู้ว่า สงขลาคนใหม่มารับตำแหน่งแล้ว

นายดลเดช พัฒนรัฐ ฯ ผู้ว่า สงขลาคนใหม่มารับตำแ…

Read More