นายชูวิทย์  พันธุ์เณร รหญ. (สธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมรับวัคซีนซิโนแวค

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม  2564 นายชูวิทย์  พันธุ์เณร ร…

Read More