นายก อบจ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนกับอบจ.สงขลา 

24 ธันวาคม 2560   ณ  โรงแรมนิวซีซัน  &nb…

Read More