นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาประชาคมศูนย์อพยพเทศบาลตำบลควนเนียง อ.ควนเนียง จ. สงขลา

🛑 นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ณ ศา…

Read More