ทัพเรือภาคที่ 2 ส่งเรือ ต. 115 ฝ่าคลื่นลมแรงออกไปช่วยเหลือเรือประมงเครื่องยนต์ขัดข้อง

ทัพเรือภาคที่ 2 ส่งเรือ ต. 115 ฝ่าคลื่นลมแรงออกไปช่วยเหลือเรือประมงเครื่องยนต์ขัดข้อง

ทัพเรือภาคที่ 2 ส่งเรือ ต. 115 ฝ่าคลื่นลมแรงออกไปช่วยเหลือเร…

Read More
Verified by ExactMetrics