ทม.ควนลังพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

ทม.ควนลังพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว…

Read More
Verified by ExactMetrics