ตัวแทนสมาคมคลองไทย ยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าฯ สงขลา เพื่อเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี เดินหน้าโครงการขุดคลองไทย

ตัวแทนสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่…

Read More
Verified by ExactMetrics