ชาวบ้านด่านนอกรวมพลัง คัดค้านการปิดด่านสะเดาเก่า หากรัฐเปิดใช้ด่านแห่งใหม่

ชาวบ้านด่านนอกรวมพลัง คัดค้านการปิดด่านสะเดาเก่า หากรัฐเปิดใช้ด่านแห่งใหม่

ชาวบ้านด่านนอกรวมพลัง คัดค้านการปิดด่านสะเดาเก่า หากรัฐเปิดใ…

Read More
Verified by ExactMetrics