จ. สงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มประจำปี  2562

จ. สงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุท…

Read More