จังหวัดสงขลา เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ “โครงการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (CAMP 35)”

จังหวัดสงขลา บูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาย…

Read More