จังหวัดสงขลา หารือ การฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชน

จังหวัดสงขลา หารือ การฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดทั้งของรัฐและเอกชน

จังหวัดสงขลาเตรียมหารือ กำหนดแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่น…

Read More