จังหวัดสงขลา พัฒนาเครือประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อสื่อสารข้อมูลถึงภาคประชาชนให้มากที่สุด

จังหวัดสงขลา พัฒนาเครือประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ…

Read More