จังหวัดสงขลา ประชุมแผนปฏิบัติการจัดการขยะชุมชนเมือง พร้อมขับเคลื่อนสู่ “จังหวัดสะอาด ประจำปี 2563”

จังหวัดสงขลา ประชุมแผนปฏิบัติการจัดการขยะชุมชนเมือง พร้อมขับ…

Read More