จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ข้าราชการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก”

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรม จักรยานเฉล…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “ รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “ รักษาดินแดนยิ…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับนายอำเภอเพื่อนำไปมอบให้ผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับนายอำเภอเพื่อน…

Read More