จังหวัดสงขลาเข้มงวดผู้ผ่านเข้า ออกระหว่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยง  และ  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดสงขลาเข้มงวดผู้ผ่านเข้า ออกระหว่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยง  และ  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดสงขลาเข้มงวดผู้ผ่านเข้า ออกระหว่างจังหวัดพื้นที่เสี่ย…

Read More