จังหวัดสงขลาประชุมด่วน เตรียมพร้อมรับมือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ว่าฯสงขลา เรียกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาประชุมด่วน …

Read More