งานมหกรรมท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร สินค้า เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย

นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเ…

Read More