คลัง ปตท. จังหวัดสงขลา จัดสัมมนาสื่อมวลชน จ.สงขลา ประจำปี 2560

วันที่ 8 ธันวาคม  2560  คลัง ปตท. จังหวัดสงขลา จัด…

Read More