คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. เ…

Read More