กองทัพเรือแถลงข่าว การแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ  จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้ามหานที สนามที่ 3

กองทัพเรือแถลงข่าวการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ…

Read More