กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ในพื…

Read More